top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverDutch Tourism

Duurzaam Toerisme in relatie tot arrangementenontwikkeling

Met beide woorden hebben de meeste mensen wel een idee en een mening, maar wanneer deze worden gecombineerd, komen de vragen:

Wat bedoelen jullie hiermee, wat betekent dit voor de branche, welke ontwikkelingen zijn hiermee gemoeid, hoe kan je duurzaam reizen, wat zijn de kenmerken van deze vorm van toerisme en natuurlijk, wat kost de reiziger dit? Deze vragen en nog veel meer inzichten zullen wij toelichten in onze blog door een samenvatting te geven van eerder gepubliceerde artikelen en onze ervaringen met en meningen over dit onderwerp uiteen te zetten . Wij wensen je veel leesplezier en heb je vragen, neem contact met ons op. Waarom? Allereerst zullen wij uitleggen waarom dit onderwerp steeds vaker op de agenda staat van landen, provincies, gemeenten, marketingorganisaties en andere belanghebbenden in de toerismesector. Wist je dat toerisme wereldwijd voor 8% bijdraagt aan aan de uitstoot van broeikasgassen? Daarbij ondervinden plaatsen en gebieden in de afgelopen jaren negatieve gevolgen van toerisme, zoals Amsterdam, Giethoorn en onze kuststrook. Geluidsoverlast, infrastructurele problemen en zwerfaval zijn een aantal voorbeelden van overlast die minder heftig zijn wanneer het aantal bezoekers beduidend minder is. Nu duidelijk is dat de groei van toerisme niet alleen maar positieve effecten heeft en ook een negatief geluid heeft gekregen, kan je ook begrijpen dat er vragen worden gesteld om een tegenbeweging op te zetten. Deze tegenbeweging heeft onder andere geleid tot duurzaam toerisme. Oorsprong Eco toerisme wordt ook wel als term gebruikt om deze specifieke vorm van toerisme aan te duiden. Wanneer we willen begrijpen wat het betekent en inhoudt moeten we naar de oorsprong. Wij hebben geleerd dat de oorsprong ligt bij de de Mexicaanse architect Hector Ceballos-Lascurain (https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_toerisme). In 1983 zou deze term voor het eerst gebruikt zijn om te duiden dat dit de vorm van toerisme is waarbij de reiziger relatief ongestoorde gebieden bezoekt en daar het landschap, de flora en fauna bestudeert, bewondert en hiervan geniet. Groter bewustzijn en meer kennis van de natuurlijke omgeving zullen het gevolg zijn. Wanneer je dit afzet tot de vorm van toerisme wat tot voor de Corona-pandemie veelal op de meest toeristische plaatsen in Nederland voorkwam, is eco toerisme een vorm die geen of veel minder roofbouw pleegt op de stad, inwoners, het landschap en de cultuur. Op langer termijn is eco toerisme ook financieel aantrekkelijker voor de economie, omdat de kosten voor het in stand houden van het toeristisch gebied vele malen lager ligt dan wanneer je de toerist zijn/haar gang laat gaan en het gebied daarmee spreekwoordelijk, maar in sommige gevallen ook letterlijk uitput. Verandering Wij zijn dan ook voorstander van duurzaam toerisme. Dit betekent alleen wel dat er structureel iets moet veranderen. Een voorbeeld hiervan is: de lokale gemeenschappen en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over en beheer van toeristische activiteiten in hun gebied betrekken. Vanuit de kern rondom onze dienstverlening, zorgen wij altijd voor een hoge mate van betrokkenheid om dit te realiseren alleen is dit zoals aangegeven niet vanzelfsprekend. Al bij de inventarisatie kijken wij naar het totale spectrum van aandeelhouders. 12 principes Een andere voorwaarde is dat de kwaliteit van landschap en milieu wordt gerespecteerd. Het totale lijstje met 12 principes voor duurzaam toerisme vind je via de eerder geplaatste link. Wij vatten dit samen als verantwoordelijk reizen, waarbij je rekening houdt met de omgeving waar je je bevindt op korte en lange termijn en bewust bezig bent met de wijze waarop je naar je bestemming reist en hoe je je verplaatst in het te bezoeken gebied. Ecologische voetafdruk

Het belonen van bezoekers - die reizen waarbij de ecologische voetafdruk minder groot is dan de norm - is dan ook een onderdeel dat wij in de toekomst steeds vaker laten terugkomen bij de ontwikkeling van arrangementen. Je kan hierbij dan denken aan gratis toegang tot een culturele of agrarische activiteit, waarbij duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Wij gaan daarmee verder dan alleen een compensatie van de CO2 uitstoot. Dit is een vorm waarmee we de bezoeker het gevoel geven dat men duurzaam reist, wat indruist tegen het creëren van bewustzijn en daadwerkelijk verandering tot stand willen brengen. Volgens ons is het dan ook een kwestie van meerdere routes bewandelen. Arrangementenontwikkeling Nu we weten waar deze vorm van toerisme vandaan komt, waarom we het moeten willen, hoe we kunnen veranderen en aan welke principes het moet voldoen opdat we het kunnen integreren in nieuwe activiteiten zodat we de 'juiste' toerist kunnen aantrekken, weten we ook wat voor soort arrangementen er moet worden ontwikkeld. Wij hebben vele ideeën die we gaan toepassen bij de aanvragen van onze opdrachtgevers. Ben je ook benieuwd wat wij voor jouw stad, gebied of onderneming kunnen betekenen? Wissel van gedachten met één van onze collega's en doe inspiratie op. Je kan uiteraard ook komen naar één van de opleidingen tijden onze Academy-dagen. We zien jou hier graag!

Een duurzame groet, namens Team Dutch TourismComments


bottom of page