top of page

Academy

Voor het ontwikkelen van arrangementen is het van essentieel belang dat je als ondernemer leert samenwerken.


Als specialist op gebied van arrangementontwikkeling zijn wij hét aanspreekpunt voor ondernemers met diverse  vraagstukken over toerisme in Nederland. Via de Dutch Tourism Academy brengen wij ondernemers bij elkaar en stimuleren wij hen samen te werken aan het ontwikkelen van unieke arrangementen. Wij werken volgens de triple helix methode aan innovatieve en creatieve waardeproposities en zorgen naast de opleiding ook voor verdere verbinding tussen stakeholders van de verschillende organisaties.

 

​Veel ondernemers hebben de focus op de eigen onderneming, begrijpelijk maar de kracht van een succesvol arrangement zit juist in de samenwerking met andere partijen. Wij brengen ondernemers uit verschillende sectoren bij elkaar. Met als doel hen de kracht van samenwerking te laten inzien en hen te begeleiden in het creatieve proces om tot nieuwe arrangementen te komen.

Onze begeleiders zorgen ervoor dat de ondernemers te allen tijde betrokken blijven bij de ontwikkelde arrangementen en dat zij ook na hun opleiding ondersteuning krijgen. Dit komt mede tot uiting door onze garantstelling voor de borging van de ontwikkelde arrangementen.

Wilt u meer weten over onze aanpak, neem dan contact met ons op.

* Dutch Tourism Academy is verbonden aan diverse toeristische opleiders in Nederland, zoals Hogeschool Inholland, Regio College, Media College en het ROC van Amsterdam.

_83A4328 highres.jpg
bottom of page