top of page

Wie zijn wij?

Dutch Tourism is dé autoriteit op het gebied van arrangementenontwikkeling voor de toeristen in Nederland. Wij creëren binnenlandse toeristische arrangementen, leren ondernemers om via arrangementenontwikkeling meer toeristen aan te trekken en helpen organisaties om plannen om te zetten naar uitvoering.

Vanuit ons kantoor nabij de Zaanse Schans - één van de toeristische trekpleisters in Nederland - werken wij aan nieuwe arrangementen voor onder andere lokale overheden, marketingorganisaties, ondernemers in de sector en buitenlandse tour operators. Met onze werkervaring van meer dan 25 jaar, zijn onze collega’s een aanspreekpunt voor de diverse vraagstukken die er spelen op het gebied van toerisme in Nederland.

Naast dat wij organisaties en ondernemers verder helpen bij de productontwikkeling die erop gericht is om de toeristen te vermaken in een specifieke regio, zorgen wij ook voor de borging hiervan. 

Waar normaal veel initiatieven stranden bij een plan, zorgen wij dat de ontwikkelde toeristische arrangementen ook tot uitvoering worden gebracht en blijven bestaan en worden doorontwikkeld.

Hoe wij dit doen? Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen.

IMG_8780.jpg
Nederlandse kaart met logo's 18-08-2021.png

Voor wie werken wij?

Wij willen werken voor organisaties die (deels) afhankelijk zijn van de inkomsten, voortkomend uit toerisme in Nederland. Een voorbeeld is een hotelketen die middels leuke en vernieuwende arrangementen gasten wil verwelkomen in het hotel en langer wil laten verblijven, waarbij de gasten meer geld besteden.

Een tweede voorbeeld is een provincie die de verbinding wil stimuleren tussen bewoners, ondernemers, de overheid en het onderwijs (triple helix), waarbij het ontwikkelen van toeristische producten centraal staat. Op deze manier zorgt de provincie voor een impuls op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid en de lokale economie.

Een derde voorbeeld is een marketingorganisatie die de regio of een gebied onder de aandacht wil brengen bij potentiële bezoekers. Er kan geen marketing plaatsvinden, zonder dat je een aantrekkelijk aanbod hebt om de toerist naar de regio te trekken. Hiervoor is een goed product nodig dat aansluit op de behoeften van de doelgroep(en), maar bovenal duurzaam is. Een ontwikkeld product moet een lange houdbaarheidsdatum hebben en zal daarmee onderhouden moeten worden. 

 

Wij werken voor diverse marketingorganisaties in Nederland.

 

Wil je graag in contact komen met één van onze opdrachtgevers om een referentie op te vragen, dan kan dit. In overleg met jou zorgen wij voor een passende referentie.

Neem contact op.

Onze aanpak

Wij werken volgens het triple helix model, waarbij de samenwerking tussen de betrokken partijen centraal staat. Door de onderlinge samenwerking tussen de stakeholders ontstaan synergie-effecten.


Onderstaand de betrokken partijen met tussen haakjes het primaire doel van de partij:

1. Overheid (het uitoefenen van wetgevende controle)
2. Onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis)
3. Ondernemers (genereren van economische groei en voorspoed)

Fase 1

Onze toegevoegde waarde zit niet alleen in de creatie van passende arrangementen, maar bovenal ook in de borging ervan. Wij jagen in de eerste fase de ondernemers en alle andere betrokkenen aan, waarbij de aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van nieuwe producten. In deze fase staan inventarisatie, verbinding en ontwikkelen centraal. Door onze manier van werken, leggen wij contact met lokale ondernemers, waarbij de lokale economie gestimuleerd wordt.

Fase 2

In de daarop volgende fase verleggen wij de aandacht naar het daadwerkelijk verkopen van de arrangementen, zodat de geleverde energie ook zorgt voor inkomsten. Dit verkopen geschied via een landelijk platform, to-do inholland, welke hiervoor geschikt is en waarbij de ondernemers geen hoge marges moeten inleveren als tegenprestatie.

IMG_E4365-4.jpg

Fase 3
In de laatste fase, maar wellicht wel de belangrijkste fase, zorgen wij bij Dutch Tourism dat de betrokken partijen zelf in staat zijn om nieuwe arrangementen te ontwikkelen en deze aan te beiden aan de klant. Dit opleiden gebeurt via de Dutch Tourism academy, waarbij we niet alleen voor opleiding zorgen maar ook voor verdere verbinding tussen de stakeholders.

Onze organisatie is verbonden aan toeristische opleiders in Nederland, zoals Hogeschool Inholland, Regio College, Media College en het ROC.

Wil je weten of jouw casus past bij onze aanpak?
Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze collega’s.

Enjoy your day!

Team Dutch Tourism.

bottom of page